Czy człowiek miał jeszcze jednego przodka? SI rozwiązała zagadkę!

0
92

Sztuczna Inteligencja rozwiązała zagadkę liczących ponad 50 tys. lat szczątek nastolatki znalezionych w Jaskini Denisowej w 2018 roku. Czy dziewczynka była przedstawicielką nieznanego dotąd gatunku, a człowiek ma jeszcze jednego przodka? SI odpowiedziała.

Wciąż niewiele wiemy o początkach naszej planety, jej pierwotnych stworzeniach i naszych przodkach. Dojść do prawdy coraz skuteczniej pomaga jednak naukowcom sztuczna inteligencja. SI rozwiązała właśnie zagadkę liczących ponad 50 tys. lat szczątek nastolatki znalezionych w Jaskini Denisowej w 2018 roku, których naukowcy nie mogli jednoznacznie zidentyfikować.

Sztuczna inteligencja pokazała, że ludzkość miała jeszcze jednego przodka. Poinformował o tym portal IFL Science. SI dowiodła, że liczące ponad 50 tys. lat szczątki nastolatki znalezione w 2018 roku w Jaskini Denisowej są krzyżówką dwóch gatunków: neandertalczyków i denisowian. SI udowodniła to na podstawie dużych zbiorów danych DNA, poprzez które powiązała wiele odnalezionych szczątków z gatunkiem, który powstał na skutek krzyżowania się naszych dwóch prehistorycznych przodków. SI powiązała fragmenty DNA z istniejących baz naukowców i wykazała, że tysiące lat temu dochodziło do wielu połączeń, których efektem było m.in. wspomniane znalezisko z 2018 roku.

Brak postów do wyświetlenia