Zmiany w pracy zdalnej. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy

0
105

Sejm powiedział „tak” pracy zdalnej. W czwartek Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która zakłada, że praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo zdalnie.

Sejm wysłuchał pracodawców w sprawie pracy zdalnej

Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzają definicję pracy zdalnej, którą będzie można wykonywać całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika po każdorazowym uzgodnieniu z pracodawcą. Nowelizacja wprowadza możliwość nakazania pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach takich jak pandemia, stan nadzwyczajny czy zalanie zakładu pracy. Nowe zapisy w Kodeksie pracy dają również możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie w przypadkach incydentalnych po złożeniu przez pracownika wniosku w tej sprawie w formie papierowej lub elektronicznej. Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej nie może przekraczać 24 dni w roku kalendarzowym.

Zmiany w Kodeksie pracy zostały wprowadzone po tym, jak pracodawcy licznie opowiadali się za wprowadzeniem regulacji w tej sprawie, ponieważ praca zdalna zdała egzamin w ostatnich latach.

Czy pracodawca będzie mógł odmówić pracy zdalnej pracownikowi?

Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Pracodawca będzie miał pokryć koszty energii i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi, w tym urządzeń technicznych. Pokryje on również koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Brak postów do wyświetlenia