Przełomowa metoda badań ma pomóc ustalić, czy istnieje życie na Marsie

0
90

Ostatnio potwierdzono, że znalezione w 2017 roku w Australii formacje skalne są najstarszymi w historii Ziemi śladami starożytnego życia. Odkryte stromatolity datowane są na prawie 3,5 miliarda lat. Do analizy najstarszych dowód życia na Ziemi wykorzystano przełomową metodę badań, która wykorzystuje obrazowanie 2D i 3D. Naukowcy są przekonani, że metoda ta może pomóc zbadać czy istnieje życie na Marsie.

Potwierdzono odkrycie najstarszych śladów życia na Ziemi

O potwierdzeniu odkrycia najstarszych śladów życia na Ziemi pisaliśmy szczegółowo w tekście To odkrycie naukowców potwierdza, że było już życie na Ziemi 3,5 miliarda lat temu. Przypomnijmy. W 2017 roku w formacji Dresser w Australii Zachodniej znaleziono formacje skalne wyglądające na stromatolity, czyli skamieniałości uznawane za najstarszą formę życia, które powstają na skutek gromadzenia się minerałów i gleby w miejscach tworzonych przez sinice. Skamieniałości znalezione w formacji Dresser poddano wstępnym badaniom, które oszacowały, że mogą mieć one 3,5 miliarda lat. Teraz, po 5 lat od odkrycia i szeregu badań, naukowcy potwierdzili, że skamieniałości znalezione w 2017 roku w Australii są stromatolitami pochodzenia biologicznego.

Metoda badań wykorzystana do analizy skamieniałości z formacji Dresser w Australii pomocna w znalezieniu życia na Marsie

Skamieniałości znalezione w formacji Dresser w Australii poddano wielu rygorystycznym badaniom. Cały proces badawczy oraz wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Geology”. Do zbadania znalezionych formacji skalnych i ustalenia czy są pochodzenia biologicznego wykorzystano metody obrazowania 2D i 3D. Naukowcy sięgnęli po spektroskopię ramanowską, spektroskopię mas sprzężoną z plazmą wzbudzaną indukcyjnie czy też skaningową mikroskopię elektronową.

Zespół badawczy stromatolitów z formacji Dresser jest przekonany, że użyte przez nich metody badań mogą zostać wykorzystane do ustalenia, czy istnieje życie na Marsie. Swoje przekonanie argumentują tym, że gdy w przeszłości formacja Dresser była płytką laguną z matą bakteryjną na dnie, występowały tam warunki bardzo podobne do warunków panujących w kraterze Jezero na Marsie. Naukowcy twierdzą, że można więc przypuszczać, że istniało tam życie, a co za tym idzie, mogą znajdować się tam stromatolity.

Wszystko leży teraz w rękach łazika marsjańskiego Perseverance, który aktualnie bada krater Jezero na Marsie. Jeśli łazik znajdzie odpowiednie formacje skalne, będzie można rozpocząć badania.

Brak postów do wyświetlenia