We Wrocławiu powstanie rezerwat przyrody

0
113

Rezerwat przyrody to forma ochrony przyrody danego obszaru. Wstęp na teren rezerwatu jest ograniczony i często są prowadzone na nim badania. W Polsce jest ich aktualnie ponad 1500 i właśnie powstaje kolejny. Nowy rezerwat przyrody znajdzie się we Wrocławiu na Osobowicach.

Cenne przyrodniczo tereny wrocławskie

Na Osobowicach we Wrocławiu znajduje się 1100 hektarów pól irygacyjnych, czyli terenów, przez które przepuszczane są ścieki komunalne celem naturalnego oczyszczenia. Ich zastosowanie miało się jednak zmienić. Miasto planowało oddać te tereny pod inwestycje. Planowano wybudować tam osiedla. Temu pomysłowi sprzeciwili się lokalni aktywiści, mówiąc, że owe pola irygacyjne są cennym przyrodniczo terenem.

Badacze szacują, że żyje tam teraz niemal połowa występujących w Polsce gatunków ptaków.

Aktywiści wygrali. Powstanie rezerwat przyrody

Aktywistom udało się przekonać miasto do niesprzedawania pól irygacyjnych na Osobowicach. Zamiast sprzedaży, powstanie tam rezerwat przyrody. W związku z tym dokonano już drugiej iwentaryzacji terenu. Zbadano występujące na tym terenie gatunki roślin i zwierząt. Ponad połowę z nich uznano za cenne przyrodniczo. Zgodnie z rekomendacją badaczy, miasto obejmie rezerwatem przyrody 751 hektarów. Na terenie rezerwatu będą wyznaczone ścieżki spacerowe.

Pomysł powstał za sprawą obywatelskiej inicjatywy „Wrocławskie pola irygacyjne”

Obywatelska inicjatywa powstała w 2019 roku i działa pod okiem Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Celem utworzenia inicjatywy od początku było utworzenie z pól irygacyjnych na Osobowicach rezerwatu przyrody.

Brak postów do wyświetlenia